جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

دانلود شیپ فایل مرز محلات منطقه 14 تهران  1399

دانلود شیپ فایل مرز محلات منطقه چهارده تهران  1399

محلات منطقه 14 تهران عبارت اند:

NAME_MAHAL    
سر آسياب دولاب    
آهنگران    
جابري    
پرستار    
سيزده آبان    
قصرفيروزه    
بروجردي    
نيکنام    
دژکام    
فرزانه    
نبي اکرم    
شيوا    
آهنگ شرقي    
تاکسيراني    
ميناي جنوبي    
شکيب    
دولاب    
شاهين    
صددستگاه    
چهارصددستگاه    
ابوذر    
خاوران    
شکوفه    
ميناي شمالي    
آهنگ غربي    
قيام