جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان تهران

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تهران که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تهران
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تهران
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تهران
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تهران
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تهران
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تهران
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تهران
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تهران
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تهران
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تهران
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تهران
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تهران
 • شیپ فایل بارش شهرستان تهران
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تهران
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تهران
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تهران
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تهران
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تهران
 • شیپ فایل سیل شهرستان تهران
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تهران
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تهران
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تهران
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تهران
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تهران
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تهران
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تهران
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تهران
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تهران
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تهران
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تهران
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تهران
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تهران
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تهران
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان تهران
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان تهران
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تهران
 • شیپ فایل سدهای شهرتان تهران
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تهران
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تهران
 • شیپ فایل شیب شهرستان تهران
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تهران
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان تهران
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان تهران
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان تهران
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 28.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با تهران، اینجا