جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان طارم

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان طارم که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان طارم

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان طارم
 • شیپ فایل بخش های شهرستان طارم
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان طارم
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان طارم
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان طارم
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان طارم
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان طارم
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان طارم
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان طارم
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان طارم
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان طارم
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان طارم
 • شیپ فایل بارش شهرستان طارم
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان طارم
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان طارم
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان طارم
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان طارم
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان طارم
 • شیپ فایل سیل شهرستان طارم
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان طارم
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان طارم
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان طارم
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان طارم
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان طارم
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان طارم
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان طارم
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان طارم
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان طارم
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان طارم
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان طارم
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان طارم
 • شیپ فایل دشت های شهرستان طارم
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان طارم
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان طارم
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان طارم
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان طارم
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان طارم
 • شیپ فایل شیب شهرستان طارم
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان طارم
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان طارم
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان طارم
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 58.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با طارم، اینجا