جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان تالش

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تالش که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان تالش

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تالش
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تالش
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تالش
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تالش
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تالش
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تالش
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تالش
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تالش
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تالش
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تالش
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تالش
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تالش
 • شیپ فایل بارش شهرستان تالش
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تالش
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تالش
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تالش
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تالش
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تالش
 • شیپ فایل سیل شهرستان تالش
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تالش
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تالش
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تالش
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تالش
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تالش
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تالش
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تالش
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تالش
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تالش
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تالش
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تالش
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تالش
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تالش
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تالش
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان تالش
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تالش
 • شیپ فایل سدهای شهرستان تالش
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تالش
 • شیپ فایل معادن شهرستان تالش
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تالش
 • شیپ فایل شیب شهرستان تالش
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تالش
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان تالش
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان تالش
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 66.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با تالش، اینجا