جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان تاکستان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تاکستان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان تاکستان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تاکستان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تاکستان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل بارش شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل سیل شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل معادن شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل شیب شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان تاکستان
 • شیپ فایل محدوده استان قزوین

 

حجم فایل: 25.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با تاکستان، اینجا