جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان تفرش

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تفرش که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان تفرش

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تفرش
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تفرش
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تفرش
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تفرش
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تفرش
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تفرش
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تفرش
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تفرش
 • شیپ فایل بارش شهرستان تفرش
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تفرش
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تفرش
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل سیل شهرستان تفرش
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تفرش
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تفرش
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تفرش
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تفرش
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تفرش
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تفرش
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تفرش
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تفرش
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تفرش
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تفرش
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تفرش
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تفرش
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان تفرش
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تفرش
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تفرش
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تفرش
 • شیپ فایل شیب شهرستان تفرش
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تفرش
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 37.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان تفرش، اینجا