جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان صومعه سرا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان صومعه سرا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان صومعه سرا

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان صومعه سرا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان صومعه سرا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل بارش شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل سیل شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل دشت های شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل سدهای شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل شیب شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان صومعه سرا
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 4.32 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان صومعه سرا، اینجا