جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سیمرغ

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سیمرغ که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 25 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان سیمرغ می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سیمرغ
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سیمرغ
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل بارش شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل سیل شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سیمرغ
 • شیپ فایل محدوده استان سیمرغ

 

حجم فایل: 350 کیلوبایت

نوع فایل: شیپ فایل