جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شوشتر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شوشتر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان شوشتر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شوشتر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شوشتر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل بارش شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل سیل شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل سدهای شهرتان شوشتر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل شیب شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شوشتر
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 17.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شوشتر، اینجا