جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان شیراز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شیراز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان شیراز

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شیراز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شیراز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شیراز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شیراز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شیراز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شیراز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شیراز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شیراز
 • شیپ فایل بارش شهرستان شیراز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شیراز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شیراز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل سیل شهرستان شیراز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شیراز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شیراز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شیراز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شیراز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شیراز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شیراز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شیراز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شیراز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شیراز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شیراز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شیراز
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان شیراز
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان شیراز
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان شیراز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شیراز
 • شیپ فایل سدهای شهرتان شیراز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شیراز
 • شیپ فایل معادن شهرستان شیراز
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل شیب شهرستان شیراز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شیراز
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان شیراز
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شیراز
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 109 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شیراز، اینجا