جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شازند

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شازند که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان شازند می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شازند
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شازند
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شازند
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شازند
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شازند
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شازند
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شازند
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شازند
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شازند
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شازند
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شازند
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شازند
 • شیپ فایل بارش شهرستان شازند
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شازند
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شازند
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شازند
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شازند
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شازند
 • شیپ فایل سیل شهرستان شازند
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شازند
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شازند
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شازند
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شازند
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شازند
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شازند
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 34.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل