جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اشتهارد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شهریار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شهریار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شهریار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شهریار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شهریار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شهریار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شهریار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شهریار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شهریار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شهریار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شهریار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل سیل شهرستان شهریار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شهریار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شهریار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شهریار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شهریار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شهریار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شهریار
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شهریار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شهریار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شهریار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شهریار
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان شهریار
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان شهریار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شهریار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شهریار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شهریار
 • شیپ فایل شیب شهرستان شهریار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شهریار
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 3.72 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهریار، اینجا