جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان شفت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شفت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان شفت می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شفت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شفت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شفت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شفت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شفت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شفت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شفت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شفت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شفت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شفت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شفت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شفت
 • شیپ فایل بارش شهرستان شفت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شفت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شفت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شفت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شفت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شفت
 • شیپ فایل سیل شهرستان شفت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شفت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شفت
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شفت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شفت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شفت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شفت
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 9.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل