جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سوادکوه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سوادکوه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سوادکوه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سوادکوه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سوادکوه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل بارش شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل سیل شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل سدهای شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل معادن شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل شیب شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سوادکوه
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 50.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان سوادکوه، اینجا