جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سرپل ذهاب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سرپل ذهاب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سرپل ذهاب

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سرپل ذهاب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سرپل ذهاب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل بارش شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل سیل شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل سدهای شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل شیب شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سرپل ذهاب
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 15.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان سرپل ذهاب، اینجا