جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ساری

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ساری که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ساری

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ساری
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ساری
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ساری
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ساری
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ساری
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ساری
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ساری
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ساری
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ساری
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ساری
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ساری
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ساری
 • شیپ فایل بارش شهرستان ساری
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ساری
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ساری
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ساری
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ساری
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ساری
 • شیپ فایل سیل شهرستان ساری
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ساری
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ساری
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ساری
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ساری
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ساری
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ساری
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ساری
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ساری
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ساری
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ساری
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ساری
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ساری
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ساری
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ساری
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان ساری
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ساری
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ساری
 • شیپ فایل سدهای شهرستان ساری
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ساری
 • شیپ فایل معادن شهرستان ساری
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ساری
 • شیپ فایل شیب شهرستان ساری
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ساری
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان ساری
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان ساری
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ساری
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ساری
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 69.6مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان ساری، اینجا