جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سرعین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سرعین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سرعین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سرعین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سرعین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سرعین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سرعین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سرعین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سرعین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سرعین
 • شیپ فایل بارش شهرستان سرعین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سرعین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سرعین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل سیل شهرستان سرعین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سرعین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سرعین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سرعین
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان سرعین
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان سرعین
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سرعین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سرعین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سرعین
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سرعین
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سرعین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سرعین
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سرعین
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سرعین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سرعین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سرعین
 • شیپ فایل معادن شهرستان سرعین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سرعین
 • شیپ فایل شیب شهرستان سرعین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سرعین
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 7.51 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به سرعین اینجا