جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سنندج

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سنندج که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان سنندج می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سنندج
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سنندج
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سنندج
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سنندج
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سنندج
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سنندج
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سنندج
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سنندج
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سنندج
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سنندج
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سنندج
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سنندج
 • شیپ فایل بارش شهرستان سنندج
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سنندج
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سنندج
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سنندج
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سنندج
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سنندج
 • شیپ فایل سیل شهرستان سنندج
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سنندج
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سنندج
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سنندج
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان سنندج
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان سنندج
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان سنندج
 • شیپ فایل محدوده استان کردستان

 

حجم فایل: 61 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل