جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان سبزوار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سبزوار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سبزوار

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سبزوار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سبزوار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل بارش شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل سیل شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل سدهای شهرتان سبزوار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل معادن شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل شیب شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سبزوار
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 93.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با سبزوار، اینجا