جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان رودبار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رودبار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان رودبار می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رودبار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رودبار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رودبار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رودبار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رودبار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رودبار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رودبار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رودبار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رودبار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رودبار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رودبار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رودبار
 • شیپ فایل بارش شهرستان رودبار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رودبار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رودبار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رودبار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رودبار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رودبار
 • شیپ فایل سیل شهرستان رودبار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رودبار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رودبار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رودبار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رودبار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رودبار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رودبار
 • شیپ فایل محدوده استان کردستان

 

حجم فایل: 54.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل