جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان رومشکان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رومشکان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 25 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان رومشکان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رومشکان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رومشکان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل بارش شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل سیل شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رومشکان
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل