جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان رباط کریم

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رباط کریم که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رباط کریم
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رباط کریم
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل بارش شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل سیل شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل دشت های شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل سدهای شهرتان رباط کریم
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل شیب شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان رباط کریم
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 2.36 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با رباط کریم، اینجا