جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان رامیان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رامیان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان رامیان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رامیان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رامیان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رامیان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رامیان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رامیان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رامیان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رامیان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رامیان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رامیان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رامیان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رامیان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رامیان
 • شیپ فایل بارش شهرستان رامیان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رامیان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رامیان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رامیان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رامیان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رامیان
 • شیپ فایل سیل شهرستان رامیان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رامیان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رامیان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رامیان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رامیان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رامیان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رامیان
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 13.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل