جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پیشوا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پیشوا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پیشوا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پیشوا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل بارش شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل سیل شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل دشت های شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل شیب شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان پیشوا
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 1.21 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با پیشوا، اینجا