جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پاوه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پاوه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان پاوه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پاوه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پاوه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پاوه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پاوه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پاوه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پاوه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پاوه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پاوه
 • شیپ فایل بارش شهرستان پاوه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پاوه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پاوه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل سیل شهرستان پاوه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پاوه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان پاوه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان پاوه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پاوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان پاوه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان پاوه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان پاوه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان پاوه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان پاوه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان پاوه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان پاوه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان پاوه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل شیب شهرستان پاوه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان پاوه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان پاوه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان پاوه
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 31.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان پاوه، اینجا