جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان امیدیه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان امیدیه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان امیدیه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان امیدیه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان امیدیه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل بارش شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل سیل شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل سدهای شهرتان امیدیه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل معادن شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل شیب شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان امیدیه
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 23.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با امیدیه، اینجا