جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نکا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نکا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان نکا

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نکا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نکا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نکا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نکا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نکا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نکا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نکا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نکا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نکا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نکا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نکا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نکا
 • شیپ فایل بارش شهرستان نکا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نکا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نکا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نکا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نکا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نکا
 • شیپ فایل سیل شهرستان نکا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نکا
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نکا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نکا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نکا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نکا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نکا
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نکا
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نکا
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان نکا
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان نکا
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان نکا
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نکا
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نکا
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان نکا
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان نکا
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان نکا
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نکا
 • شیپ فایل سدهای شهرستان نکا
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نکا
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نکا
 • شیپ فایل شیب شهرستان نکا
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نکا
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 26.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان نکا، اینجا