جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نظرآباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نظرآباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نظرآباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نظرآباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نظرآباد
 • شیپ فایل محدوده استان البرز

 

حجم فایل: 3.49 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با نظرآباد، اینجا