جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نقده

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نقده که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان آبیک می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نقده
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نقده
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نقده
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نقده
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نقده
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نقده
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نقده
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نقده
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نقده
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نقده
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نقده
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نقده
 • شیپ فایل بارش شهرستان نقده
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نقده
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نقده
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نقده
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نقده
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نقده
 • شیپ فایل سیل شهرستان نقده
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نقده
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان نقده
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان نقده
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نقده
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نقده
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 2.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل