جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مبارکه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مبارکه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مبارکه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مبارکه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل بارش شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل سیل شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل شیب شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مبارکه
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 13 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با مبارکه، اینجا