جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان میاندرود

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان میاندرود که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان میانرود

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل بخش های شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان میاندورود
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان میاندورود
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل بارش شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل سیل شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل دشت های شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل معادن شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل شیب شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان میاندورود
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 5.35 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان میاندورود، اینجا