جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان میانرود

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان میانرود که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان میانرود می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان میانرود
 • شیپ فایل بخش های شهرستان میانرود
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان میانرود
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان میانرود
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان میانرود
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان میانرود
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان میانرود
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان میانرود
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان میانرود
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان میانرود
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان میانرود
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان میانرود
 • شیپ فایل بارش شهرستان میانرود
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان میانرود
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان میانرود
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان میانرود
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان میانرود
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان میانرود
 • شیپ فایل سیل شهرستان میانرود
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان میانرود
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان میانرود
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان میانرود
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان میانرود
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان میانرود
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان میانرود
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل