جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان میاندوآب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان میاندوآب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان میاندوآب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان میاندوآب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل بارش شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل سیل شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل دشت های شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل سدهای شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل معادن شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل شیب شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان میاندوآب
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 27.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به میاندوآب اینجا