جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مهدی شهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مهدی شهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مهدی شهر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مهدی شهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مهدی شهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل معادن شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مهدی شهر
 • شیپ فایل محدوده استان سمنان

 

حجم فایل: 13.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با مهدی شهر، اینجا