جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ملایر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ملایر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ملایر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ملایر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ملایر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ملایر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ملایر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ملایر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ملایر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ملایر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ملایر
 • شیپ فایل بارش شهرستان ملایر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ملایر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ملایر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل سیل شهرستان ملایر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ملایر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ملایر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ملایر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ملایر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ملایر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ملایر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ملایر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ملایر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ملایر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ملایر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ملایر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان ملایر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ملایر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ملایر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ملایر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل شیب شهرستان ملایر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ملایر
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ملایر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ملایر
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 44.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان ملایر، اینجا