جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ماکو

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ماکو که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ماکو
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ماکو
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ماکو
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ماکو
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ماکو
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ماکو
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ماکو
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ماکو
 • شیپ فایل بارش شهرستان ماکو
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ماکو
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ماکو
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل سیل شهرستان ماکو
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ماکو
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان ماکو
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ماکو
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان ماکو
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ماکو
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ماکو
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ماکو
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ماکو
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ماکو
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ماکو
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ماکو
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ماکو
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ماکو
 • شیپ فایل سدهای شهرستان ماکو
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ماکو
 • شیپ فایل معادن شهرستان ماکو
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ماکو
 • شیپ فایل شیب شهرستان ماکو
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ماکو
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 35.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به ماکو اینجا