جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ماهنشان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ماهنشان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ماهنشان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ماهنشان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ماهنشان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل بارش شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل سیل شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل معادن شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل شیب شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ماهنشان
 • شیپ فایل محدوده استان زنجان

 

حجم فایل: 62.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با ماهنشان، اینجا