جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان لنجان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان لنجان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان لنجان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان لنجان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان لنجان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان لنجان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان لنجان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان لنجان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان لنجان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان لنجان
 • شیپ فایل بارش شهرستان لنجان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان لنجان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان لنجان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل سیل شهرستان لنجان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان لنجان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان لنجان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان لنجان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان لنجان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان لنجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان لنجان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان لنجان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان لنجان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان لنجان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان لنجان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان لنجان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان لنجان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان لنجان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان لنجان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان لنجان
 • شیپ فایل شیب شهرستان لنجان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان لنجان
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 14.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با سده لنجان، اینجا