جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان لالی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان لالی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان لالی

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان لالی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان لالی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان لالی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان لالی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان لالی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان لالی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان لالی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان لالی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان لالی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان لالی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان لالی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان لالی
 • شیپ فایل بارش شهرستان لالی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان لالی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان لالی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان لالی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان لالی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان لالی
 • شیپ فایل سیل شهرستان لالی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان لالی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان لالی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان لالی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان لالی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان لالی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان لالی
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان لالی
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان لالی
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان لالی
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان لالی
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان لالی
 • شیپ فایل دشت های شهرستان لالی
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان لالی
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان لالی
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان لالی
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان لالی
 • شیپ فایل شیب شهرستان لالی
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان لالی
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 35.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با لالی، اینجا