جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان لاهیجان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان لاهیجان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان لاهیجان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان لاهیجان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان لاهیجان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل بارش شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل سیل شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل سدهای شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل شیب شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان لاهیجان
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 4.67 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان لاهیجان، اینجا