جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کوثر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کوثر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان کوثر می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کوثر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کوثر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کوثر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کوثر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کوثر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کوثر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کوثر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کوثر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کوثر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کوثر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کوثر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کوثر
 • شیپ فایل بارش شهرستان کوثر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کوثر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کوثر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کوثر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کوثر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کوثر
 • شیپ فایل سیل شهرستان کوثر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کوثر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کوثر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کوثر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان کوثر
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان کوثر
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان کوثر
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 29.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل