جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کوهدشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کوهدشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کوهدشت

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کوهدشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کوهدشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل سدهای شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل شیب شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کوهدشت
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 61.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان کوهدشت، اینجا