جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خوسف

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خوسف که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خوسف

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خوسف
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خوسف
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خوسف
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خوسف
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خوسف
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خوسف
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خوسف
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خوسف
 • شیپ فایل بارش شهرستان خوسف
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خوسف
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خوسف
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل سیل شهرستان خوسف
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خوسف
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خوسف
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خوسف
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خوسف
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خوسف
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خوسف
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خوسف
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خوسف
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خوسف
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خوسف
 • شیپ فایل سدهای شهرتان خوسف
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خوسف
 • شیپ فایل معادن شهرستان خوسف
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل شیب شهرستان خوسف
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خوسف
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان خوسف
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 118 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با خوسف، اینجا