جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان خرم بید

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خرم بید که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان خرم بید می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خرم بید
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خرم بید
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل بارش شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل سیل شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خرم بید
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 53.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل