جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خرم آباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خرم آباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خرم آباد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خرم آباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خرم آباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل سدهای شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان خرم آباد
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 127 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان خرم آباد، اینجا