جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خنداب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خنداب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خنداب

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خنداب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خنداب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خنداب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خنداب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خنداب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خنداب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خنداب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خنداب
 • شیپ فایل بارش شهرستان خنداب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خنداب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خنداب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل سیل شهرستان خنداب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خنداب
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خنداب
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خنداب
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خنداب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خنداب
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خنداب
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خنداب
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خنداب
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خنداب
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خنداب
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خنداب
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خنداب
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان خنداب
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خنداب
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خنداب
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خنداب
 • شیپ فایل شیب شهرستان خنداب
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خنداب
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 19.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان خنداب، اینجا