جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خمین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خمین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خمین

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خمین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خمین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خمین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خمین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خمین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خمین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خمین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خمین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خمین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خمین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خمین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خمین
 • شیپ فایل بارش شهرستان خمین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خمین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خمین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خمین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خمین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خمین
 • شیپ فایل سیل شهرستان خمین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خمین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خمین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خمین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خمین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خمین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خمین
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خمین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خمین
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خمین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خمین
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خمین
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خمین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خمین
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خمین
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان خمین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خمین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خمین
 • شیپ فایل معادن شهرستان خمین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خمین
 • شیپ فایل شیب شهرستان خمین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خمین
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان خمین
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 30.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان خمین، اینجا