جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خاتم

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خاتم که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خاتم

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خاتم
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خاتم
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خاتم
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خاتم
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خاتم
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خاتم
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خاتم
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خاتم
 • شیپ فایل بارش شهرستان خاتم
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خاتم
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خاتم
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل سیل شهرستان خاتم
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خاتم
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خاتم
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خاتم
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خاتم
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خاتم
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خاتم
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خاتم
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خاتم
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خاتم
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خاتم
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خاتم
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خاتم
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان خاتم
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خاتم
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خاتم
 • شیپ فایل معادن شهرستان خاتم
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل شیب شهرستان خاتم
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خاتم
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان خاتم
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان خاتم
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان خاتم
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 72.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان خاتم، اینجا