جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان خلخال

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خلخال که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان خلخال می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خلخال
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خلخال
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خلخال
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خلخال
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خلخال
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خلخال
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خلخال
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خلخال
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خلخال
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خلخال
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خلخال
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خلخال
 • شیپ فایل بارش شهرستان خلخال
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خلخال
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خلخال
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خلخال
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خلخال
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خلخال
 • شیپ فایل سیل شهرستان خلخال
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خلخال
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خلخال
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خلخال
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان خلخال
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان خلخال
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان خلخال
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 101 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل