جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کرمانشاه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کرمانشاه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان کرمانشاه می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کرمانشاه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کرمانشاه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل بارش شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل سیل شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 60.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل