جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کرمانشاه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کرمانشاه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کرمانشاه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کرمانشاه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کرمانشاه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل بارش شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل سیل شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل شیب شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان کرمانشاه
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 90.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان کرمانشاه، اینجا