جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کارون

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کارون که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کارون

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کارون
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کارون
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کارون
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کارون
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کارون
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کارون
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کارون
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کارون
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کارون
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کارون
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کارون
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کارون
 • شیپ فایل بارش شهرستان کارون
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کارون
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کارون
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کارون
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کارون
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کارون
 • شیپ فایل سیل شهرستان کارون
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کارون
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کارون
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کارون
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کارون
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کارون
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کارون
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کارون
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کارون
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کارون
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کارون
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کارون
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کارون
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کارون
 • شیپ فایل شیب شهرستان کارون
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کارون
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 5.29 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با کارون، اینجا